Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Firmast

Meie missioon on aidata inimestel saavutada paremat elukvaliteeti. Vilets tervis on sageli selle takistuseks. Oma tegevuses lähtume sellest, et inimene pole mitte ainult tervendamise objekt, ta on ise enda tervendaja ja tema enda mõtteviiside, eluhoiakute ja tegevuse tulemusena paraneb elukvaliteet.

Holistilise käsitluse kohaselt on inimesel võime end ise ravida, s.t normaalsesse tasakaaluseisundisse tagasi liikuda. Tasakaal on harmoonia keha, psüühika ja vaimu vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel. Harmooniline inimene on eluvoolus ja kasutab oma potentsiaali loominguliselt, tunneb rahulolu iseendast ja oma tegevustest.

Meie tähelepanu keskmes on inimesed, mitte haigused. Me aitame sul parandada oma elukvaliteeti.

Me käsitleme maailma ja inimest terviklikult. Sa oled tervik – sul on peale keha ka tunded, mõtted ja hing ning seetõttu tuleb tähelepanu pöörata tervikule, kui sa tahad muutust oma elukvaliteedis. Kõik on kõigega seotud ja sina ise oled suure Terviku osa, keskkond, milles elad, mõjutab sind ja sina mõjutad keskkonda.

Meie tervendavad tegevused suunavad inimesed positiivsele arengule, suurema heaolu, tasakaalu ja terviklikkuse poole. Me lähtume oma töös inimese loomulikust enesetervendamise võimest. Terveneb see inimene, kes ise lubab endal terveneda, kes võtab vastutuse oma tervise eest.

Meie poolt pakutav abi on mitmekülgne, me kombineerime terviseseisundi hindamise, infoteraapia, toitumisnõustamise ja psühhoteraapia.