Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Kuulmise testimine Sensograafi abil

Kuidas kuulmine on seotud lugema õppimise ja õppimisvõimega?
 
Kui su lapsel on selliseid probleeme nagu hiline kõne, raskused tähtede õppimisel, hääldab häälikuid valesti, asendab teatud häälikuid mõne teisega, müra või helitundlikkus, keskendumisraskused, raskused suuliste korralduste mõistmisel, raskused mängureeglite mõistmisel, suhtlemisraskused või muud sellist, siis võib see olla seotud kuulmishäiretega.
 
Näiteks 30% juhtudest on düsleksia otseseks põhjustajaks kuulmishäired. Kuidas lugemine ja kuulmine on seotud? Aga nii, et kui inimene ei kuule häälikut, siis ei oska ta seda ka lugeda ega õige koha peale kirjutada. Me ei saa taasesitada seda, mida me ei ole kunagi kuulnud.
 
Võimalike kuulmisprobleemide olemasolu on nüüd võimalik testida Holistilises Kliinikus unikaalse aparatuuri abil, mis on ainus omalaadne Eestis. Vastavalt testide tulemustele on seejärel võimalik neid probleeme hakata korrigeerima.   
 
Sensograafi nimeline seade on unikaalne lahendus, mille abil saab aidata normaalse intellektuaalse potentsiaaliga lapsi ja täiskasvanuid, kellel on diagnoositud düsleksia, tähelepanu puudulikkus, hüperaktiivsus või muud käitumusliku olemusega häired. Sensograafi abil testitakse kõigepealt patsiendi kuulmistundlikkust ning seejärel treenitakse kuulmismeelt spetsiaalsete personaalsete helisalvestiste abil.
 
Käitumuslike hälvete ja tähelepanu puudulikkuse üks oluline põhjustaja võib peituda häiritud kuulamise võimes. Testi käigus võib ilmneda, et lapse (või täiskasvanu) adekvaatset sõnalise informatsiooni kuulamist häirivad normaalse kõne ja tavalise kõrva poolt registreeritava müra ulatusest oluliselt kõrgemad või madalamad sagedused. See tingib väga intensiivse taustmüra ning informatsiooni rohkusest tingituna läheb aju kuulmiskeskus “kaitseseisundisse“, mis tähendab seda, et informatsiooni vastuvõtmine blokeeritakse.
 
Sellises seisundis ei ole inimene võimeline vastu võtma ning aru saama tekstilisest informatsioonist. Võib ka ilmneda, et teatud häälikute sagedusalad ei ole testitava kõrva poolt vastu võetavad, jäädes antud isiku kuulmisulatusest välja. Seda, mida ei ole kuulda, pole ka võimalik reprodutseerida.
 
Sellisest seisundist on tingitud teatud kaashäälikute vahetamine või asendamine kõnes, mida on eriti märgata hilinenud kõnega laste juures või nende laste puhul, kes hakkavad rääkima sõnu väga valesti hääldades. Tavaliselt on neil lastel raskusi ka võõrkeelte suulise õppimise juures.
 
Väga olulist muutust on toonud sensograafi abil teostatud uuring ning sellele järgnev treening nende laste õppimisvõime paranemisse, kes on siiani olnud arvatud kas ülearu lärmakate (hüperaktiivsed) või huvi ning keskendumisvõime puuduse all kannatavate õpilaste kategooriasse. Vähe ei ole ka neid lapsi, kelle puhul teatavat laadi autistlike käitumismustrite ilmingut on põhjustanud nende võimetus kuulata ja eraldada olulist informatsiooni ebaolulisest taustamürast. Pideva intensiivse müratausta tõttu tõmbuvad osad lapsed üksindusse ja hoiavad teistest eemale. Samas teised sarnase probleemi tõttu kannatavad lapsed muutuvad üliaktiivseteks või isegi agressiivseteks, suutmata rahulikult paigal püsida selleks, et keskenduda.
 
Teatavate kuulamishäirete korral ei ole laps ka võimeline vastu võtma temale suunatud sõnalise informatsiooni emotsionaalseid alatoone. Näiteks on marakratt saanud hakkama millegi taunitavaga ja isa pöördub tema poole lausega: “Einoh, sa oled ikka tubli poiss küll, et sellise asja korraldasid!“. Laps võtab antud informatsiooni vastu sõna-sõnalt ja kiirustab emale teatama, et ta sai isa käest kiita! Sarnaste käitumismudelite korral on tegemist nii hälvetega sõnalise informatsiooni töötlemises kui ka väikelapse reflekside töös, mis ei võimalda lapsel mõista põhjus-tagajärg seoseid.
 
Normaalse sotsiaalse suhtlemise ja õppimisvõime tagamiseks saab lapsi aidata ning Holistilises Kliinikus rakendame sellel eesmärgil nüüd lisaks Masgutova Neurosensoorsete Reflekside Integreerimise meetodile ka kuulmishäirete testimist ja korrigeerimist sensograafi abil.
 
Kallid lapsevanemad, kelle lapsed kuulavad oma esimest või teist korrigeerivat CD plaati - palun võtke meiega ühendust ja broneerige aeg järgmiseks testiks.